Adobe Builder™

Vad vi i Sverige inte ser minsta spår av är här i Sydamerika vardag för majoriteten. Adobe Builder™ – soltorkat tegel.
För tio år sedan var enligt uppgift tre fjärdedelar av husen i Bolivia byggda av soltorkat tegel. De sista åren har byggboomen tagit fart och de klarröda tegelhusen sprider sig som en löpeld i många städer även om blocken av lera och halm än så länge är ryggraden i de flesta byar. Fördelarna med de nya tegelhusen är heller inte så givna som man kanske tror, eftersom tegelstenar isolerar betydligt sämre, och i ett land där uppvärmning är ett okänt begrepp så uppskattar många det gamla sättet att bygga hus.

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>