Blåbärsturist

Efter besöket på kaffekooperativet ville vi se lite mer av landsbygden och köpte därför en dagstur. Och vilken tur sen. Mer turistigt än så här blir det nog inte. Allt var väldigt iordningsställt och det omtalade peruanska kaffet som avslutade utflykten var så söndersockrat att jag fortfarande inte har någon aning om hur ”highland coffee” egentligen smakar.  Dans med utklädda regnskogsindianerna var dock en höjdare. Verkligen autentiskt. Särskilt fint var det när dansen slutade med att vi virvlade in i deras stånd med krimskrams. Precis vad vi var ute efter.

This entry was posted in Gringons resa till äventyrets kontinent., Peru, Reportage. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>