Boliviansk feminism

Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista (gatuvägg i Sopocachi, La Paz).

Den politiska aktivismen har en lång historia i Bolivia, och feminismen har haft en betydande roll sedan århundraden tillbaka. 1780-1781 ledde Bartolina Sisa tillsammans med sin man Tupaj Katari en revolutionshär på 40 000 män och kvinnor. Gruppen, som till större delen bestod av aymarafolk, hade som mål att göra upp med den spanska överheten. Revolutionärerna belägrade La Paz i över hundra dagar, men slogs tillslut ner när koloniala trupper anlände från Argentina.  Bartolinas kamp för att återställa den aymariska balansen mellan könen – chacha warmi,  anses ha provocerat spanjorerna kraftigt då den ifrågasatte den patriarkala dagordningen som rådde i väst, och som spanjorerna importerat till den nya världen.

Den antikoloniala och de antipatriarkala kampen lever än idag i Bolivia. Även om jag inte möter något uppbåd på 40 000 personer manifesteras åsikterna ändå på La Paz gator. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista – varken land eller kvinnor är områden för erövring (egen översättning) är ett slagord från Mujeres Creando, en av Bolivias mer inflytelserika feministiska rörelser.

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>