Causana

Förra söndagen hade vi ett litet möte med två tjejer från organisationen Causana. Organisationen arbetar med frågor kring feminism och homosexuellas rätt i Ecuador.

Redan när vi var i Lima fick jag via en länk på fejsbook tips om att Causana startat en namninsamling för att stoppa ecuadorianska kliniker som med tortyr, våld och våldtäkt försöker ”bota” homosexuella och andra med sexuella ”störningar”. Det finns drygt två hundra kända kliniker i Ecuador, och trots att president Correa konstaterat att alla ecuadorianer har rätt till sin sexualitet, har sjuttiofem procent av klinikerna fått sin licens av just staten.

Vi ska försöka skriva en lite längre artikel om Causana och klinikerna. Till dess kan ni se till att skriva på namninsamlingen >>>

This entry was posted in Ecuador, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>