Corazón Grande

I helgen besökte vi barnhemmet Corazón Grande. De flesta av flickorna har en historia av övergrepp, och några har föräldrar som dött eller helt enkelt lämnat dem. En av flickorna hittades på en soptipp när hon var sex månader gammal.

Corazón Grandedrivs av Siw Broman, som ursprungligen kommer från Finland men som bott i Bolivia i sjutton år. Siw hade jobbat många år på Frälsningsarméns barnhem i Cochabamba, när hon kände att hon ville starta ett barnhem i egen regi. Siws tanke är att ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. På Corazón Grande bor det nu tjugofyra flickor mellan ett och sexton år. Flickorna har faddrar i Norge, Finland – och nu också i Sverige(!).

Vi stannade från lördag till söndag hos Siw och barnen på Corazón Grande, och vi fick vara med pådisco med pizza, boliviansk popmusik och en hel del dans. Den verksamhet som Siw med fler har byggt upp är en helt annan värld än den som gatan har att ge dem. Barnen får gå i skolan och kan därmed skaffa sig en utbildning, och på barnhemmet finns dygnet runt vuxna som bryr sig om dem.

Många av Bolivias barnhem lider av problemet med att försöka hjälpa alla. I stora institutioner med hundratals barn blir det i praktiken omöjligt att skapa en värdig miljö där barnen kan känna sig trygga. Samtidigt är kränkningarna mot barns rättigheter vardag i Bolivia; våld och övergrepp i hemmen är nästan mer regel än undantag, och därför är behovet av att finna alternativa boenden utanför hemmen stort. En av de största orsakerna till att alla dessa barn behöver omplaceras, är att förövarna sällan straffas. Att bygga ett barnhem är ingen lösning på problemet med hemlösa barn, men på Córazon Grande får i alla fall några barn möjligheten till en värdig uppväxt.

 

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

  1. By Jesus on 12 november, 2011 at 08:55

    [...] i kontakt med redan innan avresan eftersom hon driver ett barnhem som vi skulle vilja besöka (Corazón Grande).  Att vi träffar på Siw redan under vår andra dag i staden är en märkvärdig slump (eller [...]

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>