Den sista måltiden

Jesus och hans lärjungar som njuter av den sista måltiden, en välbekant bild för många. I katedralen i Quito har bilden dock uppdaterats något. På tallriken framför Jesus ligger en cuy, ett marsvin, och bägarna är fyllda med chicha, majssprit.  Ett lustigt tilltag av konstnären – eller ett sätt att locka indianerna in i den rätta tron?

 

This entry was posted in Ecuador, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>