Ett land till salu?

Den politiska aktivismen i Brasilien  handlar mycket om de jordlösas kamp för rätten att äga land, och möjligheten att odla den mat som man själv äter. Land som av tradition ägs av storägare, vilka många gånger inte ens brukar jorden. Linton vidberör  ämnet i  Americanos och här ovan ser ni en kort dokumentär som handlar om liknande problematik i Uruguay.

This entry was posted in Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>