Fågeln Felix

Förutom att Latinamerika har en fängslande historia, är den politiska situationen i väldigt intressant. Linton beskrev i boken Americanos Latinamerika som en socialistisk vulkan, och metaforen känns väldigt träffande. Vad som har hänt under de senaste årtiondenas politiska revolt är att det i Sydamerika skapats ett klimat som tillåter, och många gånger uppmuntrar, politiskt engagemang. Uppfattningen av Latinamerika som diktaturernas kontinent syns ingenstans under vår resa (Bolivia, Peru, Ecuador), och smått förvånade blir vi när kravallpoliserna som skyddar en feministisk demonstration i Lima också läser deras flyers. Därmed inte sagt att det inte finns politiskt förtryck i Latinamerika, men det politiska engagemanget och intresset är mer utbrett bland folket än på många andra platser.

Hos grannen i norr är situation en annan. Nu senast när vi var i Quito träffade vi Felix, en amerikan i femtioårsåldern, som rest till Ecuador för att se efter någonstans att bosätta sig. Det var inte solen han sökte, för han bor i Florida, utan vad han försökte flytta ifrån var landet. USA. ”It’s run by idiots and religious fanatics”, säger Felix. “Allt sedan andra världskriget har USA gått utför” (jag gissar att det innebär ”Efter Roosevelt”), och han menar att idag upplever många att landet inte längre styrs av folket utan av företagen och deras intressen. De två politiska blocken; demokraterna och republikanerna, upplevs enligt Felix inte som alternativ för alla de som är missnöjda med dagens situation. ”Folk ger upp om den amerikanska politiken, de känner sig hjälplösa”, och Felix har verkligen gett upp. Han lämnar nu det förlovande landet.

Det blir intressant att se vad som händer i USA de närmaste åren. Höstens demonstrationer utanför Wall Street är kanske tecken på att det finns en pyrande vulkan även på den nordamerikanska kontinenten, och vi kan hoppas att en fågel Fenix föds ur den askan – för Felix, han har redan lämnat landet.

This entry was posted in Ecuador, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>