GEORGIEN

Här börjar reportaget om Georgien. Ett äventyr med många riktningar, och där vägen många gånger visade sig vara målet.

 

Bilderna visar vår taxichaufför i Telavi. Han förklarar här att han är 80 år.

This entry was posted in Georgien, Reportage and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>