Inte bara spanska ut

Så… vänta… jag är strax tillbaka.

Så var det dags för den första, men säkerligen inte den sista, magsjukan under den här resan. Men jag är inte ensam. Jag har sällskap av Amanda.

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>