Kola och cola

Kopplingen mellan kola och cola har aldrig varit så uppenbar för mig som nu när jag är i Bolivia. Jag minns att Coca-Cola ändrade innehållet i flaskorna när jag var liten, och att det var något prat om att det var knark i drickan. Nu drygt tjugo år senare är berättelsen om knarket och läskedrycken minst lika spännande.

Coca-Cola är döpt efter de två huvudingredienserna; koka, och kolanöt. Jag har tidigare skrivit om Bolivia och relationen till kokan, men relationen till Coca-Cola visar sig vara minst lika stark i det moderna Bolivia. I Markus Luttermans El Choco (2007) finns ett flertal intressanta passager som berör det nära förhållandet mellan världens populäraste dryck och världens mest eftertraktade drog.

”Det var på sätt och vis ironiskt med all denna marknadsföring av Coca-Cola på San Pedro. The Coca-Cola company, företaget som hade byggt upp en mångmiljardindustri tack vare kokabladet, gjorde reklam på en plats där massor av människor satt inlåsta på en plats i flera år just för att de hade odlat och sålt den planta som gett läskedrycken sitt namn.” s. 213.

…och på nästa sida:

”De kokablad som odlas i Anderna får sedan länge inte exporteras någonstans i hela världen. Ungefär hälften av internerna på San Pedro sitter inne av det skälet. Coca-Cola var en strakt bidragande faktor till exportförbudet och sedan flera decennier lägger amerikanska myndigheter varje år enorma summor på att förstöra kokafält i Bolivia, Peru och Colombia. Ändå importeras nästan 200 ton kokablad helt lagligt till USA varje år – av just Coca-Cola. Företaget har ett specialtillstånd att importera koka och varje år fraktas enorma lass av den förbjudna växten till dotterbolaget Stepan Chemicals fabrik i New Jersey. Där, i det superhemliga och hårdbevakade lokalerna, genomförs en kemisk process som tar bort alkaloiden kokain innan råvaran sedan transporteras vidare till Coca-Cola under namnet ”Merchandise number 5”. s. 214

Det visar sig att berättelsen om ”knark i drickan” visar sig vara sann, och att den är tätt sammanflätad med traditionen av att odla koka i Bolivia – och dessutom den illegala (?) handeln med kokabladet. Det är en berättelse lika spännande som den jag hörde då jag var liten. Bara lite mer detaljrik.

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

  1. By Cocaine Cowboys on 15 december, 2011 at 12:01

    [...] att göra. Det har handlat om upproret bland kokabönderna i Bolivia, exporten av kokablad till Cocoa-Colas fabriker i USA, och svensken ”El Choco” i San Pedrofängelset. Men destinationen för det vita [...]

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>