Lima

Vad som skulle bli en snabb genomresa räknar nu fyra dagar, och kommer att bli åtta innan vi checkar ut. Lima – Konungarnas Stad (uppkallad ”la Cuidad de los Reyes” av Pizarro som grundlade staden 1535). Staden har bjudit på mycket, och än är vi bara halvvägs. Ikväll gick vi på vernissage för GUERREROS, MONSTRUOS Y BESTIAS av José Tola och Ety Fefer. I första hallen möter vi manshöga kollage i klara färger av José Tola, men det är i det inre rummet som det verkligt intressanta försiggår. I ett nedsläckt rum dansar marionetter i glasmontrar. Tillsammans har Tola och Fefer skapat något som ser ut som avkommor av Quasimodo och japanska demoner. Glansiga av klarlack dansar de till exotiska rytmer med hjälp av små motorer kopplade till armar, ben och könsorgan. Krigiskt, monstruöst och bestialiskt.

Vi avslutar kvällen på italiensk restaurang, och skålar för staden. Staden och dess kommoditeter.

http://josetola.com

http://grumildos.com/Grumildos/Bienvenido.html

This entry was posted in Gringons resa till äventyrets kontinent., Peru, Reportage and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>