Made in Bolivia

”En gång i tiden var Sydamerikas högländer ett begrepp liktydigt med fantastiska rikedomar, och väldiga rikedomar finns där än idag. Problemen är att utvinna dem, transportera dem, hitta köpare, få ett hyfsat pris och – inte minst – se till att pengarna fördelas på ett sätt som inte är fullständigt groteskt i sin skevhet.

Det är lätt att formulera i ord, men en gigantisk uppgift att genomföra. En annan är att rucka på den lag som säger att Bolivia nästan enbart ska producera råvaror – u-landets klassiska förbannelse.

Made in Bolivia. När den texten blir vanlig kommer något verkligt betydelsefullt att ha hänt.”

                                               Ur:En gringo i Bolivia, Karl Nordlander. 1994.

 

Trots att det gått sjutton år sedan Nordlander skrev sin bok är det fortfarande svårt att hitta produkter med texten ”Made in Bolivia”. Jag får veta att Bolivia har fina textilfabriker, och att de levererar bl.a. jeans till välkända jeansmärken runt om i världen. Det är bara det att på dessa jeans står det ”Made in Argentina” eller ”Made in Brazil”. Anledningen är att köparen inte ska bli osäker på varans kvalitet. Än har Bolivia inte lyckats rucka på den oskrivna lagen om att varar ett outvecklat producentland, och liksom Karl Nordlander ser jag fram emot den dagen då vi kan köpa varor ”Made in Bolivia”.

This entry was posted in Bolivia, Gringons resa till äventyrets kontinent., Reportage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>