Nakna cyklar vi genom stan

Förra lördagen arrangerades den internationella manifestationen World Naked Bike Ride, WNBR, i syfte att uppmärksamma cykelns förträfflighet som transportmedel. I Barcelona samlades ett femtiotal cyklister vid Arc de Triomph, Triumfbågen, för att gemensamt cykla genom stadens centrum. Manifestationsdeltagarna var ett glatt och avklätt gäng som väckte uppmärksamhet både hos förbipasserande och hos spansk media. Deras budskap var tydligt: nej till bilismen, men till att börja med önskar man att hastigheten i centrum ska begränsas till 30km/h för att öka säkerheten för stadens cyklister. Med säkrare och bättre cykelvägar hoppas man kunna locka fler till att låta bilen stå och istället använda cykeln som fortskaffningsmedel.

Miljonstaden Barcelona har många likheter med Umeå med tanke på den täta stadskärnan som skapar goda möjligheter att cykla. Även om Umeå ses som en cykelstad, så är över hälften av bilresorna i stan kortare än 5 km. Med alla de satsningar som görs för att leda passerande trafik ut ur Umeå stad, borde vi kanske ta oss en funderare över om alla vi som rör oss inne i stan inte borde ta cykeln i stället. Umeå arbetar redan med dessa frågor på olika sätt, men kanske behöver Umeå också en nakencykling för att alla ska få upp ögonen för frågan?

Är ni med?

This entry was posted in Övrigt, Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>