Yo Mimo Soy

En av de saker som jag tycker om med att resa är att jag gör saker som jag annars inte gör så ofta. Jag går nästan dagligen på café, äter god mat på restaurang, och åker livsfarliga bussturer längs branta bergssluttningar. Det hör liksom till resandets vardag. Men allra bäst tycker jag att det är när jag gör sådant som jag inte haft en tanke på sedan innan. Sådant som att gå på mimteater.

This entry was posted in Gringons resa till äventyrets kontinent., Peru, Reportage and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lämna kommentar

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>